Privacyverklaring

Bij de Prisma Advies Groep vinden wij uw privacy belangrijk. Met deze verklaring maken we u duidelijk hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Prisma Advies Groep

De Prisma Advies Groep is een handelsnaam van Prisma Advies Diensten B.V.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van de diensten van de Prisma Advies Groep vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Onder dienstverlening valt ook informatieverstrekking over nieuws en bijeenkomsten. We bewaren uw persoonsgegevens zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. De gegevens blijven onbeperkt bewaard in onze database tenzij u daar bezwaar tegen maakt.

Verwerking persoonlijke gegevens

De volgende gegevens worden in onze database vermeld:

  • Naam en adresgegevens
  • Contactgegevens (waaronder e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s))
  • Geslacht
  • Functie
  • Bedrijfsnaam

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Delen van gegevens

Bij evenementen die wij organiseren met derden, delen wij uw persoonsgegevens als de aanmelding voor een gezamenlijk georganiseerd evenement via onze website verloopt. Op onze website wordt duidelijk aangegeven met welke partijen wij een evenement organiseren als dat van toepassing is. Als de Prisma Advies Groep een evenement organiseert tezamen met andere partijen en de aanmelding verloopt via de website van de andere organiserende partij, gebruiken we de persoonsgegevens die door derden zijn verzameld. Via de aanmelding op de betreffende website kunt u zien wie de gegevens verzamelt en wie de mede-organiserende partijen zijn.

Opslag van gegevens

Voor de opslag van uw gegevens maken we gebruik van een eigen systeem en systemen van derden. Alle gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie of in landen die volgens de Europese privacyregels voldoende bescherming bieden.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens geanonimiseerd bijgehouden (uw IP-adres wordt niet meegegeven). Deze gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden 14 maanden bewaard en niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. Cookies kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Via onze website worden ook cookies geplaatst door derde partijen, bijvoorbeeld door Google ten behoeve van de ‘Analytics’- dienst. Wij hebben geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Wij wijzen er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn.

De toestemming die u heeft gegeven voor het plaatsen en uitlezen van first en third party cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Social media plug-ins

Via onze website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder Twitter, Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Naast de toegang tot deze sociale media, worden via de website ook video’s getoond welke van website van derden, waaronder YouTube, afkomstig zijn. Deze derde partijen plaatsen in de eerste plaats cookies die het mogelijk maken om de video’s aan u te kunnen tonen. Daarnaast kunnen er  tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft of heeft gehad, kunt u uw persoonlijke gegevens, die de Prisma Advies Groep over u heeft verzameld en vastgelegd, opvragen.  Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen door contact met ons op te nemen via info@prisma-advies.nl. Na uw bezwaar verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze diensten door dit te melden bij info@prisma-advies.nl. Tevens kunt u zich per nieuwsbrief afmelden via de daarbij vermeldde link.

Heeft u een klacht? Stuur een email naar info@prisma-advies.nl . Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Indien deze privacyverklaring wijzigt, dan vindt u de meest recente versie van de privacyverklaring van de Prisma Advies Groep op deze pagina.

Voor vragen of opmerkingen over bovenstaande kunt u contact opnemen met:

Prisma Advies Diensten B.V.
Keizelbos 1
1721 PJ Broek op Langedijk
info@prisma-advies.nl
T 072 – 564 8416

Deze privacyverklaring is ook van toepassing op de entiteiten van de individuele Prisma-adviseurs zoals vermeld op onze website.