Mijn bedrijf minder afhankelijk van mijn afwezigheid

Hoe krijg ik mijn bedrijf minder afhankelijk van mijn aanwezigheid?

Regelmatig komen wij ondernemers tegen met de behoefte om de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf wat meer los te laten. Dat het team zelfstandiger wordt waardoor er meer tijd voor de ondernemer ontstaat om te werken aan nieuwe ideeën, nieuwe business, meer tijd voor privé of beter nog: dat allemaal tegelijk. We vragen Renge Veltman, adviseur organisatieontwikkeling bij de Prisma Advies Groep, naar zijn ervaring en aanpak.

Renge:

“Mijn ervaring is dat de oplossing voor dit vraagstuk maar al te vaak blijkt te zitten in de combinatie van structuur en aansturing.“

Standaardiseren

“Ik werk meestal met de ondernemer en het team samen om structuur aan te brengen door het standaardiseren van de bezigheden die keer op keer terugkomen. We bespreken de belangrijkste processen en systemen en maken heldere werkafspraken. Zo kan het team veelvoorkomende werkzaamheden zelfstandig uitvoeren, zonder dat de ondernemer daar steeds voor nodig is. Door deze afspraken wordt het inwerken van nieuwe medewerkers of vervanging bij vakantie/ziekte ook een stuk eenvoudiger.”

Delegeren

“Het managen van de dagelijkse gang van zaken doe je door taken te delegeren als ondernemer. Dit kun je bijvoorbeeld doen door het opdelen van taken en verantwoordelijkheden binnen het team, door iemand binnen het team te promoveren of iemand toe te voegen aan het team die de dagelijkse leiding heeft. Een belangrijke randvoorwaarde voor het zelfsturen binnen het team of het promoveren/aannemen van een bedrijfsleider, is dat de doelen en de strategie helder zijn voor iedereen en dat de resultaten ook frequent met alle teamleden worden besproken. Ik begin daarom vaak bij de strategie, waar wil je naartoe, waarom en hoe? Om van daaruit een dashboard op te zetten, zodat de ondernemer inzicht krijgt in de resultaten. Op basis hiervan kunnen we rollen en verantwoordelijkheden gaan verdelen.

Dit soort trajecten begeleiden vind ik zo ontzettend leuk om te doen, het is de voornaamste reden waarom ik gekozen heb voor dit vakgebied.”

Herken je deze behoeftes ook bij jezelf of heb je een andere vraag op het gebied van organisatieontwikkeling? Neem dan contact op met Renge Veltman.

Renge Veltman, adviseur Organisatieontwikkeling Prisma Advies Groep

Renge Veltman

Adviseur Organisatieontwikkeling