Klachtenprocedure Prisma Advies Groep | Bedrijfsfinancieringen

Niet tevreden over de dienstverlening van Prisma Advies Groep | Bedrijfsfinancieringen?

Natuurlijk doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Heb je desondanks een klacht over onze geleverde diensten, dan horen we dat graag. In overleg met jou proberen we tot de juiste oplossing te komen.

Stap 1       Klacht indienen bij jouw adviseur

Je maakt een melding van je klacht bij de adviseur die je van dienst is geweest; Bas Bourgonje. Dit kan telefonisch of schriftelijk. Hierin beschrijf je zo gedetailleerd mogelijk jouw klacht. Na ontvangst wordt binnen vijf werkdagen contact met je opgenomen om samen met jou de klacht te bespreken en tot een passende oplossing te komen. Het indienen van een klacht kan tot en met dertig dagen na afronding van de werkzaamheden van de adviseur.

Ben je niet tevreden over de klachtafhandeling of kom je niet tot een passende oplossing met je adviseur dan kun je overgaan op stap 2.

Stap 2       Klacht indienen bij KiFiD

Als het niet is gelukt om met je adviseur jouw klacht naar tevredenheid op te lossen dan kun je jouw klacht kenbaar maken bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële diensten of producten. Prisma Advies Groep | Bedrijfsfinancieringen is hierbij aangesloten met registratienummer 300.018512. Klachten kunnen digitaal via een klachtenformulier worden ingestuurd of kunnen per post worden gestuurd naar onderstaand adres.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Deze klachtenprocedure is NIET van toepassing op de andere entiteiten van de individuele Prisma-adviseurs zoals vermeld op onze website.