Hoe financier je een bedrijfsovername

Hoe financier je een bedrijfsovername?

Op welke manier je een bedrijfsovername ook doet, de financiering speelt bijna altijd een cruciale rol bij het slagen ervan. Daarom is het belangrijk om al in een vroegtijdig stadium van het overnametraject rekening te houden met de financieringsmogelijkheden én onmogelijkheden.

Immers, overeenstemming met de verkoper leidt alleen tot een succes als de financiering ook gerealiseerd kan worden. En het is voor verkoper en koper een flinke teleurstelling als de deal na een intensief traject afketst, omdat de financiering niet rond komt.

Een overnamefinanciering is een complexe zaak, omdat deze door financiers als risicovol wordt gezien. Dit komt doordat er vaak goodwill moet worden betaald waar geen zekerheden tegenover staan.

Welke zijn de 4 belangrijkste financieringsvormen voor een bedrijfsovername?

1. De bank

Dit is de meest gebruikte financieringsbron en doorgaans ook de goedkoopste. Wel heeft een bank strikte eisen waaraan voldaan moet worden. Zo wordt meestal een eigen inbreng verwacht en ook een privé borgstelling van de aandeelhouder(s) is vaak een onderdeel van de afspraak met de bank. Daarnaast kan een borgstellingskrediet (BMKB) waarbij de overheid borg staat voor een deel van de lening, een rol spelen. Dit heeft als nadeel dat er borgstellingsprovisie aan de staat moet worden betaald, maar het voordeel is de lagere rente door het verminderde risico voor de bank.

Ook kan de bank soms een werkkapitaalfinanciering verstrekken waarbij de voorraad, debiteuren of machines worden gefinancierd, of een combinatie daarvan. Door deze activa liquide te maken kan er dividend worden uitgekeerd waarmee een deel van de koopsom wordt betaald. Dit kan uiteraard alleen als er voldoende eigen vermogen is in de over te nemen bv.

2. Een lening van de verkoper

De verkoper ontvangt dan nog niet de hele overnamesom op de overdrachtsdatum, maar een deel daarvan wordt als lening verstrekt aan de koper. Veelal is het noodzakelijk dat deze lening wordt achtergesteld bij de bank. Dat betekent dat aflossing (en soms ook rente) pas mogen worden betaald, nadat de bank is afgelost. De verkoper loopt hierdoor een risico en daarom is de rente doorgaans een stuk hoger dan bij de bank. Het grote voordeel is dat het vertrouwen uitstraalt naar de bank en andere financiers en ook mee gerekend wordt in het eigen vermogen (aansprakelijk vermogen), waardoor de solvabiliteit beter is.

Ook bij deze financieringsvorm zijn veel variaties mogelijk en is het altijd maatwerk. Zo wordt het bijvoorbeeld bij een goede cashflow vaak wel al toegestaan dat er wordt afgelost op de achtergestelde lening indien dit uit de vrije cashflow kan. Soms bij gelijktijdige extra aflossing van de bank.

3. Earn-out regeling

Hierbij wordt een deel van de overnamesom afhankelijk gemaakt van de toekomstige winsten. Groot voordeel voor de koper is dat hij in eerste instantie een lagere prijs betaalt en alleen als er bepaalde vooraf afgesproken doelen worden behaald, een deel van de winst (de earn-out) hoeft te worden betaald. We zien dit vaak als er een forse goodwill wordt betaald. Ook in deze vorm van financiering zijn tal van verschillende mogelijkheden.

Hoe financier je een bedrijfsovername

4. Een lening van familie of vrienden

Ook wel FFF genoemd, ‘family, friends and fools’. Hierbij is het belangrijk dat er ondanks de goede relatie en het onderlinge vertrouwen tussen geldgever en geldnemer, goede afspraken worden gemaakt en deze op een zakelijke wijze worden vastgelegd.

Ook hier geldt weer dat het vertrouwen uitstraalt naar de andere financiers. Voor de geldverstrekker betekent het vaak een interessant rendement op het geïnvesteerde bedrag.

Naast deze bovengenoemde 4 financieringsvormen is er nog een aantal andere (alternatieve) financieringsmogelijkheden zoals: huurkoop van de onderneming, crowdfunding, microfinanciering en informal investors.

Vrijwel altijd zorgt een combinatie van verschillende financieringsvormen tot de meest optimale financiering, de zogenaamde financieringsmix. Daarvoor is een goede afstemming tussen de diverse financiers zeer belangrijk.

Ben jij van plan om een onderneming te kopen of te verkopen? Dan is het goed te weten dat Prisma Advies Groep zowel een overnamespecialist als een financieringsspecialist in huis heeft. Wij werken nauw samen en kunnen daardoor voor jou zorgen dat zowel de overname als de financiering een succes wordt.

Bas Bourgonje, adviseur Bedrijfsfinancieringen Prisma Advies Groep

Bas Bourgonje

Adviseur Bedrijfsfinancieringen