Disclaimer

Deze website (www.prisma-advies.nl) is eigendom van Prisma Advies Diensten B.V., eigenaar van de handelsnaam Prisma Advies Groep.

Geen garantie op juistheid

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld en er wordt gestreefd naar een zo actueel mogelijke website. Toch is het mogelijk dat de website onvolkomenheden of onjuistheden bevat.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op onze website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Prisma Advies Diensten B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Prisma Advies Diensten. U mag de informatie op onze website gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van de Prisma Advies Groep en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Werking website

Prisma Advies Diensten kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Wijzigingen disclaimer

Indien deze disclaimer wijzigt, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Prisma Advies Diensten/Prisma Advies Groep op deze pagina.

E-mail disclaimer

De informatie die is opgenomen in e-mails van (de aangesloten adviseurs en Office Manager van) de Prisma Advies Groep kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.