Hoe kom je uit Bijzonder/Intensief Beheer

Hoe kom je uit Bijzonder/Intensief Beheer?

Door allerlei omstandigheden kan een onderneming in een moeilijkere financiële positie terecht komen. Sinds 1 januari 2018 zijn bij de Rabobank de normen verzwaard. Simpel gezegd komt dit neer op dat als je een (te) laag inkomen en/of geen vervangingsinvesteringen kunt betalen, je onder verscherpt toezicht kan komen te staan.

Dit is voor de meeste ondernemers zeer confronterend. De bank gaat, als je jouw bedrijfsvoering niet verbetert, over tot versnelde inning van je leningen.

De bank probeert echter eerst, samen met jou, te komen tot een meer winstgevende bedrijfsvoering. Regelmatig wordt je aanbevolen om een externe adviseur in te schakelen. Voor een ondernemer is dit soms een vreemd idee. “Hoe kan een adviseur er nu wel voor zorgen dat ik meer geld ga verdienen, terwijl ik er als ondernemer al alles aan heb gedaan?”

Het belangrijkste hierin is dat een externe adviseur samen met jou gaat bepalen waar de beste kansen liggen en welke oplossingen er voor de problemen zijn. En dit dan ook (waar nodig samen) te doen.

Binnen 1 – 1,5 jaar uit Bijzonder Beheer

Mijn ervaring is dat als ondernemers dit voortvarend oppakken ze met 1 – 1,5 jaar weer uit bijzonder beheer kunnen zijn. Dit vraagt echter wel iets van je en het belangrijkste is het vermogen om je open te stellen, de informatie over je bedrijf goed op een rijtje te krijgen en zaken durven aan te passen.

De volgende informatie is van belang (onder andere):

  • Wat is de echte marge per product, uitgesplitst per klant of per ordergrootte of per regio of per vestiging of per werknemer?
  • Zijn de voor- en nacalculatie goed op orde?
  • Waar gaat de markt naar toe, hoe kun je daarop inspelen?
  • Waar gaat het mis in het productieproces, hoe kunnen we dat oplossen?
  • Wat is de productiviteit per werknemer, ben je daar tevreden over? Zo nee hoe kunnen we dit oplossen..
  • Betalen je klanten goed op tijd, zo nee hoe kunnen we dit oplossen?
  • Afhankelijk van het specifieke bedrijf kunnen er nog meer zaken van belang zijn.
Peter de Blank, adviseur Rendementsverbetering Prisma Advies Groep

Peter de Blank

Ondernemersadviseur

p.deblank@prisma-advies.nl
06 – 20 10 49 59