In of aan je bedrijf werken - Prisma Advies Groep

In of aan je bedrijf werken…?

Al ruim 20 jaar begeleid ik trajecten in het kader van bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername. In die jaren heb ik een steeds beter beeld gekregen van elementen die een onderneming meer of juist minder waard maken. Naast uiteraard de bereidheid van kopende partijen om te investeren in een bepaalde branche en passend bij een bepaalde economische situatie. Het spel om tot een deal te komen en daarbij rekening te houden met alle interne & externe factoren, maakt mijn werk vaak heel boeiend.

Op sommige dingen heb je als individuele ondernemer niet of nauwelijks invloed. Aan een coronapandemie, hoge energieprijzen & dito inflatie, een laag consumentenvertrouwen en/of een economische recessie kun je nu eenmaal weinig veranderen. Waar je als ondernemer wel invloed op hebt, is enerzijds zo goed mogelijk om te gaan met dergelijke factoren, maar anderzijds ook hoe je organisatie zo optimaal mogelijk in te richten. En dat uiteraard allemaal binnen de financiële (on)mogelijkheden die er op dat moment zijn.

Hoe succesvol ben jij als ondernemer?

Mijn werk als overnameadviseur brengt met zich mee dat ik ondernemingen niet alleen van buiten, maar vooral ook van binnen kan bekijken. Hoe vertalen zich alle interne & externe factoren uiteindelijk naar financieel resultaat? En hoe is de positie van de ondernemer hierin? Daar tref ik binnen het MKB in Noord-Holland heel verschillende situaties aan. Van soms min of meer visieloos ‘ploeterend’ tot uitermate goed georganiseerd & (financieel) zeer succesvol. Overigens zitten de meeste ondernemers die ik in mijn dagelijkse werk tegenkom daar tussenin.

De categorie ondernemers die (echt) succesvol genoemd kunnen worden, zijn vooral ook bezig om aan hun bedrijf te werken. Die zijn zodanig met hun organisatie en werkprocessen aan de gang gegaan, dat ze uiteindelijk zelf niet meer zozeer in hun bedrijf hoeven te werken. Ze zetten de juiste mensen op de juiste plekken en geven hen vertrouwen binnen gestelde kaders. Die ondernemers komen dan in de gelegenheid om vooral strategisch bezig te zijn met het bedrijf en zo te kijken hoe nog meer waarde aan het bedrijf kan worden toegevoegd. Het gaat ze primair meestal niet om geld, maar om het ondernemerschap. En geld verdienen is daar dan weer een logisch gevolg van.

De meest waardevolle ondernemingen zijn goed georganiseerd, hebben een toekomstbestendig business model, genereren een goed rendement en kunnen relatief eenvoudig worden losgekoppeld van de eigenaar. Zoals gezegd, kom ik deze situaties niet voortdurend tegen. Vaker tref ik een goed bedoelende, hardwerkende MKB-ondernemer aan die een aantal dingen wel goed doet, maar op andere gebieden weer zijn beperkingen heeft. En dat is logisch, want het zijn ook maar mensen en geen supermannen of -vrouwen.

Een tip of een keuze?

Niettemin zou ik jullie willen aanraden om niet alleen in, maar ook geregeld aan je onderneming te blijven werken. Hoe mooi is het niet om stapsgewijs te bouwen aan een bedrijf, daarvoor jaarlijks een nette vergoeding te krijgen (management fee) en het op een goed moment ook nog eens tegen sympathieke voorwaarden aan de juiste partij te kunnen overdragen? Overigens ben ik hier zelf een slecht voorbeeld van, want mijn in de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwde positie als overnameadviseur in Noord-Holland met een goed trackrecord & bijbehorend netwerk kan ik straks waarschijnlijk niet zo makkelijk overdragen. Met een mooie term is er in mijn geval vooral sprake van ‘persoonlijke goodwill’. Maar ik vind mijn werk zo bevredigend en boeiend, dat ik die situatie inmiddels volledig heb geaccepteerd. En dat kan uiteraard ook een keuze zijn… 😉

Joost Baltus, adviseur Bedrijfsovernames Prisma Advies Groep

Joost Baltus

Adviseur Bedrijfsovernames

j.baltus@prisma-advies.nl
06 – 23 04 71 41